Η ανάρτηση των παρακάτω βίντεο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων των παιδιών

Ζωγραφίζοντας - ΕΠΑΛ Βρυσών...

Α Τεχνολογίας - ζωγραφιάΑ Τεχνολογίας - ζωγραφιά Α Υπηρεσιών - ζωγραφιάΑ Υπηρεσιών - ζωγραφιά