Η ανάρτηση των παρακάτω βίντεο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων των παιδιώνΕνδοσχολική βία - ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου...

Μουσικές εκδηλώσεις - ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου...

Ζωγραφίζοντας - ΕΠΑΛ Βρυσών...

Αθλητικές εκδηλώσεις - ΕΠΑΛ Βρυσών...

Μουσικές εκδηλώσεις - ΕΠΑΛ και Γενικό Λύκειο Κισάμου...